Privacy-bepaling voor de productregistratie

Deze privacy-bepaling is bedoeld om u te informeren over welke gegevens wij verwerken, hoe wij dit doen en welke rechten u als betrokken persoon in het kader van deze gegevensverwerking hebt.

Verantwoordelijk verwerker:

Wij verwerken de volgende categorieën gegevens:

 • persoonsgegevens
 • adresgegevens

Dit betreft de volgende categorie van personen:

 • klanten

Wij mogen de gegevens op basis van de volgende rechtsgrond verwerken:

 • vervulling van de overeenkomst (art. 6 paragraaf 1 sub. b AVG)

Wij slaan de gegevens gedurende de volgende periode op:

 • 5 jaar en 6 maanden (na registratie)


In het kader van de verwerking dragen wij de gegevens binnen de onderneming en binnen Europa over.

Als betrokken persoon hebt u wat betreft deze verwerking de volgende rechten:

 • Recht op informatie (alle informatie van deze aanwijzing kunt u ook te allen tijde opvragen)

 • Recht op wissen van de gegevens (tenzij hier wettelijke termijnen voor gelden)
 • Recht op vergetelheid (als er gegevens zijn verstrekt, dan moeten wij de ontvangers oproepen deze te wissen)
 • Recht op overdraagbaarheid van gegevens (als u wilt, moeten wij de gegevens aan een derde in machineleesbare vorm overdragen)
 • Recht op informeren over bijzondere categorieën van persoonsgegevens
 • Recht van bezwaar tegen de gegevensverwerking
 • Recht op rectificatie indien de gegevens onjuist zijn
 • Recht van bezwaar bij de toezichthoudende autoriteit


Ter bescherming van uw rechten en om de juridisch correcte verwerking te waarborgen, hebben wij een externe functionaris m.b.t. privacy- en gegevensbescherming benoemd. Dit zijn de contactgegevens:

Marco Weber
gds – Gesellschaft für Datenschutz Mittelhessen mbH
datenschutz@gdsm.de
Telefon: 06421 / 870413-10