Impressum

Overeenkomstig § 5 TMG:

REICH GmbH
Regel- und Sicherheitstechnik
Ahornweg 37
35713 Eschenburg

Contact
T: +49(0)2774-9305-0
F:+49(0)2774-9305-90
info@reich-easydriver.com
www.reich-easydriver.com


Verantwoordelijk voor de inhoud:
Steffen Bender

Managing Director:
Steffen Bender

Geregistreerde rechtbank:
Amtsgericht Wetzlar

Registernummer:
HRB 3139

Btw-nummer volgens § 27 a Umsatzsteuergesetz:
DE 112628460

Uitsluiting van aansprakelijkheid

Aansprakelijkheid voor de inhoud

De inhoud van onze sites is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de inhoud kunnen wij echter geen aansprakelijkheid aanvaarden. Als dienstverlener zijn wij conform § 7 lid1 TMG volgens de algemene wetgeving verantwoordelijk voor de eigen inhoud op deze sites. Volgens §§ 8 tot 10 TMG zijn wij als dienstverlener echter niet verplicht, overgedragen of opgeslagen informatie van vreemden te controleren of om onderzoek te doen naar omstandigheden die duiden op illegale activiteiten. De verplichting voor het verwijderen of blokkeren van het gebruik van informatie volgens de algemene wetgeving blijft hierdoor onaangetast. Een dergelijke aansprakelijkheid is echter pas mogelijk vanaf het tijdpunt van het bekend worden van een concrete overtreding. Wij zullen, indien dergelijke overtredingen bekend worden, de betreffende inhoud onmiddellijk verwijderen.

Aansprakelijkheid voor links

Ons aanbod bevat links naar externe websites van derden, op de inhoud waarvan wij geen invloed hebben. Daarom kunnen wij geen aansprakelijkheid aanvaarden voor deze vreemde inhoud. Voor de inhoud van de sites waarnaar gelinkt wordt is altijd de aanbieder of exploitant van de sites verantwoordelijk. De websitet waarnaar wordt gelinkt worden op het moment van het plaatsen van de link gecontroleerd op mogelijke schendingen van rechten. Illegale inhoud was op het moment van het plaatsen van de link niet waarneembaar. Een permanente inhoudelijke controle van de gelinkte sites is echter niet redelijk, zonder concreet bewijs van een overtreding. Wij zullen, indien overtredingen bekend worden, dergelijke links onmiddellijk verwijderen.

Auteursrecht

De door de exploitant van de website vervaardigde inhoud en werken op deze pagina’s zijn onderworpen aan het Duitse auteursrecht. Het kopiëren, bewerken, de distributie en elke vorm van gebruik wat buiten de grenzen van het auteursrecht vallen vereisen schriftelijke toestemming van de auteur of maker. Downloads en kopieën van deze website zijn alleen toegestaan voor privé-gebruik en niet voor commercieel gebruik. Voor zover de inhoud van deze website niet door de exploitant gemaakt is, dienen de auteursrechten van derden in acht te worden genomen. Met name inhoud van derden wordt als zodanig aangemerkt. Mocht u desondanks een schending van het auteursrecht ontdekken, vragen wij u ons hierop te wijzen. Wij zullen, indien bekend wordt dat auteursrechten geschonden worden, de betreffende inhoud onmiddellijk verwijderen.