Privacyverklaring

Gegevensbescherming – heel eenvoudig
Hieronder vindt u een beknopt, begrijpelijk overzicht over het registreren en verwerken van uw gegevens. Uitvoerige uitleg vindt u in onze privacyverklaring.

Deze gegevens verzamelen wij:

 • De domeinnaam of het IP-adres van uw computer, de bestandsaanvraag van de client (bestandsnaam en URL), de http-antwoordcode en de internetpagina, van waaraf u ons bezoekt.
 • Wij maken gebruik van cookies. U kunt uw browser zo instellen, dat deze cookies niet opgeslagen of aan het einde van uw internetsessie gewist worden.
 • Als u zich inschrijft voor de newsletter, slaan wij het tijdstip, de registratie en het e-mailadres op, dat u ons voor dit doel verstrekt. Wij registreren ook wanneer u de newsletter opent en welke links u aanklikt.
 • De website bevat op verschillende plekken specifieke registratieformulieren, die zowel uit verplicht als vrijwillig in te vullen velden met diverse inhoud kunnen bestaan.

Zo verzamelen wij uw gegevens:
De gegevens die bij het bezoek aan onze website beschikbaar komen, registreren wij geautomatiseerd, eventueel door gebruik van cookies. Dit geldt ook voor de gegevens die bij het gebruik van de newsletter beschikbaar komen.

Verder verzamelen wij alleen de door uzelf op onze website ingevoerde gegevens, bijvoorbeeld in de betreffende registratieformulieren. Telkens als dit het geval is, vindt u direct bij het formulier een link naar de specifieke privacy-bepaling.

Hiervoor gebruiken wij uw gegevens:

 • Voor technische administratie en beschikbaarstelling van de website.
 • Voor de toezending en verbetering van de maandelijkse newsletter.
 • In het geval van speciale registratieformulieren is het specifieke doel in de betreffende privacy-bepaling beschreven.

Bovendien gebruiken wij uw gegevens:

 • Uitsluitend in het wettelijk vastgelegde kader
 • Voor herkenning van misbruik en het verhelpen van storingen
 • Voor het verstrekken van inlichtingen aan overheidsinstanties

Deze rechten hebt u:

 • Recht op informatie (alle informatie van deze aanwijzing kunt u ook te allen tijde opvragen)
 • Recht op wissen van de gegevens (tenzij hier wettelijke termijnen voor gelden)
 • Recht op vergetelheid (als er gegevens zijn verstrekt, dan moeten wij de ontvangers oproepen deze te wissen)
 • Recht op overdraagbaarheid van gegevens (als u wilt, moeten wij de gegevens aan een derde in machineleesbare vorm overdragen)
 • Recht op informeren over bijzondere categorieën van persoonsgegevens
 • Recht van bezwaar tegen de gegevensverwerking
 • Recht op rectificatie indien de gegevens onjuist zijn
 • Recht van bezwaar bij de toezichthoudende autoriteit

Deze privacy-bepalingen geven een beknopt overzicht. De volledige informatie vindt u in de uitvoerige versie.

Ter bescherming van uw rechten en om de juridisch correcte verwerking te waarborgen, hebben wij een externe functionaris m.b.t. privacy- en gegevensbescherming benoemd. Dit zijn de contactgegevens:

Marco Weber
gds – Gesellschaft für Datenschutz Mittelhessen mbH
datenschutz@gdsm.de
Telefon: 06421 8041310